Info

Festivalen består af en række fællesspisninger med bæredygtige måltider, workshops, foredrag, marked for bæredygtige virksomheder, mulighed for at møde Odenses grønne foreninger og øvrige bæredygtige initiativer.

For alle aktiviteter gælder at bæredygtigheden bliver fortolket i konkrete handlinger, som deltagerne kan tage med sig.

Desuden vil der være musik, lyrik og kunstudstilling. Fælles for det hele er, at det belyser bæredygtighed på forskellige måder og giver stof til eftertanke. 

Grønt Odense er en bæredygtighedsfestival for alle, og det vil fremgå af  programmet

Mandag til torsdag er der mulighed for at fordybe sig og dykke ned i forskellige bæredygtige emner til workshops og foredrag.

Grønt Odense stræber efter at slutte festivalen af med en minimal mængde restaffald. Derfor vil der være sortering af affald på pladsen. Vi komposterer, sorterer og genanvender.